Polgárőr Egyesület

Az egyesület 1999-ben alakult 45 fővel. Horváth Judit vezette az egyesületet 2012 februárjáig. Akkor egészségi állapotára hivatkozva kérte felmentését az elnöki teendők alól. Munkáját mindig nagy odaadással végezte. 2012-től haláláig Finta János vezette az egyesületet. Az elnökséget ezután rövid idegi Krausz Ferenc, majd 2018 áprilisától Ungerné Grósz Angéla vállalta.
A polgárőrség fő feladata a közrend és közbiztonság védelme. Az év majdnem minden napján polgárőr szolgálatot biztosítunk a községben. A móri Rendőrkapitánysággal kialakult jó együttműködési kapcsolat értelmében a körzeti megbízottal közös szolgálatokat adunk. Így vagy rendőr és polgárőr szolgálat van, vagy két polgárőr biztosítja a közrend és közbiztonság jó színvonalát. Szerencsére rendelkezünk egy polgárőr autóval. Sajnos már elmúlt 20 éves, de kellő odafigyeléssel még tudjuk használni. A karbantartási munkákban nagy segítségünkre van Lisztmayer László autószerelő.
Az egyesület a nap 24 órájában állandó telefonos ügyeletet vállal, baj esetén hatáskörükben segíthetnek, vagy értesítik a jogilag illetékes szervet.
A falu minden szervezete számíthat a polgárőrség segítségére. A polgárőrség együttműködik a Gyermekvédelmi és családsegítő szervezettel, Iskolával, óvodával, sportkörrel, egyesületekkel, egyházakkal, klubokkal, de még családi rendezvények: lakodalom, temetés esetében is kérhetik segítségünket.
Rendezvények alkalmával (falunap, bálok, búcsú, egyházi rendezvények, ballagás, iskolai kirándulások, akadályversenyek, sport programok, aranykorúak napja stb…) a rendezvény szervezőivel egyeztetve segítünk a forgalomirányításban, parkoló őrzésben vagy amiben tudunk.
Közbiztonság: Az óvodások és az iskolások balesetvédelme érdekében, tanévkezdéskor, de egyéb esetekben is az intézmények környéki gyalogátkelőhelyeken polgárőrök segítik a szabályos közlekedést, csatlakozva az országos „zebra” szolgálathoz.
Sikeresen működik a lakossággal a SZEM mozgalom is. Ezt továbbra is fontos a lakosság tudtára adni, hogy ha figyelünk szomszédainkra, egymásra sok kellemetlen helyzettől óvhatjuk meg magunkat és egymást. Néhány éve lehetőségünk van a fiatalok bevonására munkánkba, az 50 órása közösségi szolgálat rendeletének köszönhetően.
Bevételi forrásainkat igyekeszünk növelni, hiszen a gépjárművünk fenntartása, egyéb kötelező kiadásaink bizony nem kis tételt tesznek ki. Igyekszünk minden pályázati lehetőséget kihasználni.
Nagyon szépen köszönjük a lakosság és a cégek szponzori felajánlásait és támogatásait. Ezen összegeket tankolásra és karitatív célokra használjuk fel.
Terveink között szerepel a rendőrséggel való jó kapcsolat fenntartása, esetleges erősítése, a lakossággal kialakult kapcsolat megőrzése, valamint a fiatalok meggyőzése munkánk fontosságáról, a taglétszám növelése, a SZEM mozgalom erősítése.

 

Elnök

0630/317-6429
0670/217-1635

E-mail

polgarorseg.pusztavam@gmail.com

Elnök helyettes

0620/393-2606

Titkár

0620/517-2867

Kuti Zsolt

Rendőr, körzeti megbízott

0620/381-6277