Étkezés lemondás minden nap 09:00-ig 2022.09.01-től

Kifogások és észrevételek jelzése

Önkormányzat email: etkezesinfo@pusztavam.hu

 

Aktuális étlapok

Tájékoztató az ingyenes óvodai étkezésről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015. szeptember 1-től hatályos módosítása alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetniük az óvodai étkezést.

Ingyenessé a gyermekétkeztetés továbbá a két- és egygyermekes családok számára is, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130%-át. Ez 2023-ban nettó 200.564. Ft. (a kötelező legkisebb munkabér (232.000.-) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-a).

A kedvezmény igénybevételéhez nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozat az alábbi linkre kattintva letölthető:

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja  szerinti ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez
intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez

 

 

A Govern Soft Menza Pure program felületének könnyebb használata érdekében, az alábbi fejlesztéssel, egyszerűbben használhatják a szülői felületet, android okostelefonjukon, az étkezés igényléshez és lemondásához.

   

Az első képen látható, hogy android telefonon történő bejelentkezés előtt felkínálja a böngésző az alábbi lehetőséget: „Menza hozzáadása a kezdőképernyőhöz”. Amennyiben erre rákattint, a telefon kezdőképernyőjén kilépés után megjelenik a harmadik képen látható ikon, ez megkönnyíti a következő használat alkalmával a belépést. A használathoz internetes kapcsolat szükséges, „offline” módban nem működik.

A felületen lehetősége nyílik Online bankkártyás fizetés teljesítésére is, díjmentesen! Akár több számlát is fizethet egy utalással, ugyanazon intézményben tanuló gyermekei esetében.

Étkezői kézikönyv szülői felülethez

 

Befizetéssel és számlázással kapcsolatos Telefon

Agárdi András

+36-30-369-7540

 

Tálalókonyha Telefon

+36-22-417-159

 

 

Befizetéssel és számlázással kapcsolatos Cím

Pusztavám Község Önkormányzat

8066 Pusztavám, Kossuth Lajos utca 64-66

 

Biba Duó Kft

Székhelye: 2840 Oroszlány, Takács Imre Út 41. FSZ 1.

Tálalókonyha: 8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 2.

 

Online bankkártyás fizetési lehetőség

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy már elérhető a szülői felületen (pusztavam.eny.hu) keresztül az online bankkártyás fizetési lehetőség, melyet az online felületre történő bejelentkezés után a számlák menüpont alatt a befizetem gombra kattintva kezdeményezhet.pusztavam.eny.hu-n Simplepay fizetési mód működik, mellyel kényelmesen, egyszerűen és biztonságosan fizetheti ki az étkezési számlákat bankkártyája segítségével.

ELFOGADOTT KÁRTYATÍPUSOK

Figyelem! A Maestro és Visa Electron kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát. Amennyiben a kibocsátó bank engedélyezte, abban az esetben rendszerünk képes elfogadni.

BIZTONSÁG

 Online fizetés során a rendelés esetén kért adatok megadását követően a pusztavam.eny.hu fizetést előkészítő oldaláról a SimplePay biztonságos fizetőoldalára kerül át a fizető, ahol a fizetéshez szükséges kártya adatokat szükséges megadni. A SimplePay fizetőoldal adattartalmáról a pusztavam.eny.hu nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett internetes oldal.

MIRE FIGYELJEN FIZETÉSKOR?

Bankkártyával történő fizetésről

 • A kártyabirtokosok számára az internetes fizetés, csakúgy, mint a hagyományos POS terminálon történő fizetés díjmentes.
 • Ma már a Maestro bankkártyával is lehet fizetni az interneten. Részletekért érdeklődjön kibocsátó bankjánál.
 • A kártyatársaságok a kártyabirtokosok érdekeit védik, ezért amennyiben kártyával vásárol és a kereskedő nem teljesít, úgy a kibocsátó bankjánál megadott reklamáció keretében érvényesítheti panaszát, melynek jogossága esetén Ön visszakapja a pénzt.
 • A kártyabirtokosok azonosítását szolgálja a kártya aláírási paneljében található 3 jegyű ellenőrző kód – amit CVC2-nek vagy CVV2-nek is szoktak nevezni – (a 3 jegyű ellenőrző kód megtalálható a kártyaszám, illetve annak utolsó négy számjegye után). Ezt a kódot kérjük, ugyanolyan gondossággal kezelje, mint a PIN kódot!

A Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik fizetésüket.

A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget. 

MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI? 
 

 1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
 2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
 3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
 4. A fizetéseredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint a Simple rendszere visszairányítja a menza pure oldalára.

Adattárolás online fizetés esetén

 1. a) Az online fizetést a Menza Pure a SimplePay segítségével nyújtja.
 2. b) Az online fizetésindításhoz a Menza Pure rendszer a SimplePay fizetési felületre irányítja át a regisztrált felhasználót. Az átirányítás során a következő adatok kerülnek átadásra: a kifizetendő számlák sorszáma, fizetendő összeg és a felhasználó e-mail címe.
 3. c) Visszairányítás után a banki tranzakció adatai érkeznek vissza, mint például: Státusz, TRID, Trandata. Ezek az adatok naplózásra kerülnek. A fizetés státuszáról a SimplePay tájékoztató e-mailt küld a tranzakció végeztével.
 4. d) Fizetés során a Menza Pure rendszer nem fér hozzá (és ezen oknál fogva nem is kezeli) a bankkártya adatokat, mint például a kártya száma vagy a CVC kód.

A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a szolgáltatás üzemeltetőjének munkatársához fordulhat az Ügyfélszolgálat elérhetőségein keresztül. A regisztrációt, ill. a felhasználó adatait az ügyfélszolgálathoz intézett írásbeli kérés esetén 5 munkanapon belül töröljük, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a pusztavam.eny.hu a szükséges időtartamig megőrzi. Felhasználó kérheti továbbá adatainak zárolását. A pusztavam.eny.hu zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha a pusztavam.eny.hu a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül e-mailben közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Amennyiben a képviselt gyermek eltávozik az oktatási intézményből és az őt képviselő felhasználó nem kérte hozzáférésének törlését a rendszerből, úgy a felhasználói hozzáférés legkésőbb a tanév végén kérés nélkül törlésre kerül. A felhasználó a jogait az Ügyfélszolgálat elérhetőségein keresztül gyakorolhatja. A felhasználó a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

TÁJÉKOZTATÓ
az intézményi étkeztetésről Iskolásoknak és Óvodásoknak

Tisztelt Szülő!

Tájékoztatjuk, hogy gyermeke intézményi étkezési térítési díját – az Ön választása alapján – átutalással, csekken,online bankkártyával  teljesítheti. A étkezési térítési díjat a Pusztavám Község Önkormányzat az étkezési térítési díjak megállípításáról szóló rendelete alapján a szolgáltatás igénybevételét követő hónapban kell befizetni.

Banki átutalás, csekkes és online bankkártyás fizetési móddal kapcsolatos fontosabb teendők és tudnivalók:

Jelen Tájékoztató melléklete szerinti Nyilatkozatot kitöltés után az iskolában és az Óvodában ügyintézőknek kell eljuttatni.

Amennyiben az étkezési típust módosítani kívánja azt a kérelem étkezés típus megváltoztatásához nyomtatvány kitöltésével és leadásával teheti meg, melynek leadási határideje megegyezik a fentebb meghatározott, Nyilatkozat leadási határidővel.

Az átutalásos és csekkes számla minden hónap negyedik munkanapjáig kiállításra kerül , mely a kiállítást követő munkanaptól átvehető. A számla elkészültéről rendszerünk egy automatikus értesítést küld az Ön, nyilatkozatában megadott e-mail címére. Az e-mailben az átutalás teljesítéséhez szükséges minden adat és azonosító megtalálható.

Az utalás beazonosítása érdekében a számla utalásakor minden esetben a számla azonosítóját a számlán megadott formátumban (az azonosító megtalálható az értesítő e-mailben is) az utalás közlemény rovatában kötelező feltüntetni, ennek hiányában az átutalás beazonosíthatatlanná válik, és az átutalt összeg visszautalásra kerül a kezdeményező bankszámla számra.

A nem a számlán szereplő összeg (kérjük, ne kerekítsenek!) utalása esetén a befizetett összegvisszautalásra  kerül a kezdeményező fél számlájára.

A számlák minden esetben teljes hónapra kerülnek kiállításra, igazodva az intézmény tanítási rendjéhez, az ettől eltérő étkezési igényeket (pl. tört hónapra történő befizetés) nem tudjuk figyelembe venni.
Az étkezési típus módosítására a diétás étkezés kivételével adott hónapon belül nincs lehetőség. A teljes hónapra megrendelt étkezés korrigálható a kívánt napok lemondásával.

Megrendelt étkezés módosítása:

Étkezés lemondására kizárólag a Szülőnek van lehetősége az online felületen (pusztavam.eny.hu), 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a reggel 9 óráig bejelentett módosítást a következő étkeztetési naptól tudják érvényesíteni, a 9 óra után beérkező jelzések esetén a módosításra 1 nappal későbbi időponttól van lehetőség.

Az étkezési térítési díjjal kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon továbbra is bizalommal  az önkormányzat ügyintézőjéhez.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak alapján az étkezési szolgáltatás biztosítása során természetes személyek adatkezelésére kerül sor, melyre vonatkozó adatkezelési tájékoztató elérhető az intézményben és a http://www.pusztavam.hu/weboldalon.

 

Pusztavám, 2022. Augusztus

Tisztelettel

Pusztavám Község Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÓ

az étkeztetésről (alkalmazott)

 

Tisztelt Étkező!

Tájékoztatjuk, hogy étkezési térítési díját – az Ön választása alapján – átutalással, csekken és online bankkártyás fizetéssel is teljesítheti. Az étkezési térítési díjat a Pusztavám Község Önkormányzat az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelete alapján a szolgáltatás igénybevételét követő hónapban kell befizetni.

Az étkezési térítési díj készpénzben történő kiegyenlítésére NINCS LEHETŐSÉG!

Banki átutalás és csekkes fizetési móddal kapcsolatos fontosabb teendők és tudnivalók:

Jelen Tájékoztató melléklete szerinti Nyilatkozatot kitöltés után az Önkormányzati ügyintézőnek kell eljuttatni.

Az átutalásos számla minden hónap negyedik munkanapjáig kiállításra kerül (csekkes fizetést választók részére is átutalásos számla kerül kiállításra), mely a kiállítást követő munkanaptól átvehető. A számla elkészültéről rendszerünk egy automatikus értesítést küld az Ön, nyilatkozatában megadott e-mail címére. Az e-mailben az átutalás teljesítéséhez szükséges minden adat és azonosító megtalálható. 

Az utalás beazonosítása érdekében a számla utalásakor minden esetben a számla azonosítóját  a számlán megadott formátumban (az azonosító megtalálható az értesítő e-mailben is) az utalás közlemény rovatában kötelező feltüntetni, ennek hiányában az átutalás beazonosíthatatlanná válik, és az átutalt összeg visszautalásra kerül a kezdeményező bankszámla számra.

A nem a számlán szereplő összeg (kérjük, ne kerekítsenek!) utalása esetén a befizetett összeg visszautalásra kerül a kezdeményező fél számlájára.

A számlák minden esetben teljes hónapra kerülnek kiállításra, az ettől eltérő étkezési igényeket (pl. tört hónapra történő befizetés) nem tudjuk figyelembe venni.
A teljes hónapra megrendelt étkezés korrigálható a kívánt napok lemondásával.

Megrendelt étkezés módosítása:

Lehetőséget biztosítunk az étkezés lemondására online felületen (pusztavam.eny.hu)
Felhívjuk a figyelmet, hogy a reggel 9 óráig bejelentett módosítást a következő étkeztetési naptól tudjuk érvényesíteni, a 9 óra után beérkező jelzések esetén a módosításra 1 nappal későbbi időponttól van lehetőség.

Az étkezési térítési díjjal kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon továbbra is bizalommal az  ügyintézőhöz .

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak alapján az étkezési szolgáltatás biztosítása során természetes személyek adatkezelésére kerül sor, melyre vonatkozó adatkezelési tájékoztató elérhető az intézményben és a http://www.pusztavam.hu/weboldalon.

 

Pusztavám, 2022. Augusztus

Tisztelettel

Pusztavám Község Önkormányzat

Tanévkezdési tájékoztató 2022/2023

Pusztavám Község ebéd befizetési rendszere kizárólag Csekkes, átutalásos és online bankkártyás fizetési lehetőséggel vehető igénybe

Gyermeke közétkeztetésben történő részvételét, nyilatkozat kitöltésével tudja megkezdeni, mely dokumentumon az étkezések számát jelölheti meg, étkezésitérítési díj kedvezményt igényelhet, befizetés módjáról nyilatkozhat. Az átutalással, csekken és online bankkártyás befizetéshez adatok megadása  szükséges az erre a célra rendszeresített nyilatkozaton (továbbiak: „Az étkezés térítési díjának átutalással történő befizetésének lehetőségeiről.”) Iskola, Óvoda.       alkalmazott

Így Ön otthonról tudja intézni gyermeke étkezésének befizetését, lemondással kapcsolatos ügyeit, a szülői felületünkön, melynek használatához elengedtetetlen a  regisztráció (további információ: A szülői felület használata címszó alatt).

A lemondásokat reggel 09:00 óráig lehet rögzíteni a következő napok étkezéseire vonatkozóan.

Kitöltött nyilatkozatát leadhatja személyesen az önkormányzatnál ügyfélfogadási időben, vagy az intézményekben is leadható illetve elküldheti e-mailen (aláírva, szkennelve).

 

 

 

Tájékoztató az ingyenes óvodai étkezésről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében, a bölcsődében és az óvodában az ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjed:

 1. a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekekre
 2. c) akinek a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 3. d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek
 4. e) nevelésbe vételét rendelte e| a gyámhatóság,vagy
 5. f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett,azaz nettó összegének 13o %-át.

Ez az összeg 2023. január 1-től

nettó 200.564 Ft/fő összegre emelkedett!

Kérjük, azokat a családokat, akik az új összeg miatt jogosulttá váltak a kedvezményre, hogy az Óvodában kérhető vagy a honlapunkról letölthető nyilatkozattal nyújtsák be igényüket az ingyenes étkezésre!

 

 

Kedvezmények igénybevétele

 

Az étkezés igénybevételéhez az intézményvezetők részére az alábbi dokumentumokat kell bemutatni, illetve kitöltve leadni:

 • a teljes áru étkezés igénybevételéhez nyilatkozat, ha nem jogosult a gyermek kedvezményre
 • a kedvezmények igénybevételéről szóló nyilatkozatot, – 328/2011. (XII. 29.) Korm. mellékletei – mely mellett szükséges az igénybe venni kívánt kedvezménytől függően:
  • diétát igénylő tartós betegség esetén a szakorvosi vélemény másolatának benyújtása (rehabilitációs bizottság vélemény)
  • igazolás a nevelésbe vett gyermek illetve utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához
  • önkormányzattól igényelt étkezési támogatás (segély) megítéléséről szóló határozat benyújtása
 • az étkezési térítési díj átutalással történő befizetése esetén, nyilatkozat kitöltése szükséges, mely alapján, az átutalásos befizetéshez szükséges adatokat Pusztavám Község Önkormányzat részére elektronikusan rögzíti az ügyintéző, a nyilatkozat kitöltésével és aláírásával egyben az utalás szabályait is elfogadja a szülő.

 

Kedvezmények igénybevételéhez szükséges dokumentumok 2021/2022-es tanév

Nyilatkozat Kedvezményes étkezéshez 328/2011 korm. rendelet  ISKOLA!

Nyilatkozat teljes árú étkezéshez ISKOLA!

Nyilatkozat teljes árú étkezéshez ÓVODA !

Nyilatkozat kedvezményes étkezéshez 328/2011 korm. rendelet Óvoda !

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához (kizárólag Óvodában és bölcsödei ellátásban lehet igénybevenni)

Térítési díj kedvezmények összefoglaló

Nyilatkozat átutalásos, csekkes bankkártyás fizetéshez ISKOLA és Óvoda

Nyilatkozat Online felület regisztrációhoz Iskola és Óvoda

Adatkezelési Nyilatkozat iskola, Óvoda

Online felület regisztráció NYILATKOZAT alkalmazott 2021_2022

Online felület regisztráció NYILATKOZAT szociális 2021_2022

átutalásos NYILATKOZAT alkalmazott és szociális 2021_2022

Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről alkalmazott 2021_2022

Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről  szociális étkezők 2021_2022

 

 

Általános Szerződési Feltételek

 

Étkezési térítési díj befizetéséről általában

Az étkezés igénybevételének megkezdésekor, azaz minden tanév kezdetén, vagy évközben a tárgyhót megelőző hónap 5-éig az igénylő köteles adatokat szolgáltatni az Pusztavám Község Önkormányzat  részére a megfelelő nyilatkozatokon.  Pusztavám Község Önkormányzat által megbízott ügyintéző a gyermek törzs adatait a Govern-Soft Menza Pure programjában rögzíti.
Minden a gyermek adataiban történt változást be kell jelenteni az intézmény kijelölt ügyintézője részére!  Pusztavám Község Önkormányzat a változásokat, számlázó – létszámnyilvántartó programjába fölvezeti. Ha nem tart többet igényt a közétkezésre a szülő, akkor annak lemondását írásban is meg kell tenni az erre szolgáló nyilatkozaton, amit az Pusztavám Község Önkormányzat részére el kell juttatni.

Lemondások kezelése

Abban az esetben, ha a szülő nem igényel étkezést előre tervezett távollét miatt, akár hónap elején le lehet mondani az étkezést, továbbá lehetősége van lemondani étkezési igényét a tárgynapot megelőző nap 9 óráig. Betegség esetén, az adott napon 9 óráig csak a rákövetkező naptól mondható le az étkezés.
Ingyenes étkezőknek is szükséges az étkezés lemondása hiányzás esetén!
Az étkezés megrendelésétől számítva a szolgáltatás folyamatos. Az étkezés végleges lemondására, írásos formában van lehetőség, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével.

Az étkezési igény lemondásához Kizárólag online felületen lehetséges minden nap 9:00 óráig  tudják megtenni a következő napi lemondáshoz.
Az oldal elérhetősége: https://pusztavam.eny.hu/?

Étkezés megrendelés, lemondással kapcsolatos kérdeések Iskola

titkarsag.iskola@pusztavam.hu
+36 22 577-027

Étkezés igényléssel és lemondással kapcsolatos kérdése Óvoda

ovoda.titkar@pusztavam.hu
+36 22 577-032

Az étkezés térítési díjának átutalással,online bankkártyával és csekken történő befizetésének menetéről:

Akik a nyilatkozatban foglaltak alapján banki átutalást választottak az étkezési térítési díj megfizetésére, azoknak lehetősége nyílik, csekken is fizetni (csekkes fizetést külön jelezni kell) és szükséges megadniuk az átutalással kapcsolatos adatokat.
Az étkezési térítési díjak átutalással, online bankkártyával, csekken történő kiegyenlítéséhez, a havi számláját az ügyintéző kiállítja, elektronikus úton a nyilatkozaton megadott e-mail címre küldi a rendszer, a tárgyhót követő hónap 5-ig (pl.: októberi étkezési térítési díjról november 5-ig). Az e-mailben olvasható fizetendő összeget, a megjelölt fizetési határidőig kell átutalni,online fizetni, csekken feladni Pusztavám Község Önkormányzat megadott bankszámlájára az e-mail-ben megadott feltételekkel (számla sorszám). A kiállított számla, átvehető az Óvodában és az Iskolában.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti fizetési módokat kizárólag az online felület használatával együtt tudjuk rögzíteni a rendszerben.

 

Az étkezési felület használata:

Tájékoztatjuk, hogy 2019. február 1-től módjában áll elérni a Govern Soft Menza Pure programjához tartozó étkezési felületet. Ehhez a programban megadott e-mail címét használhatja fel. A felületen étkezést mondhat le, amit adott napon délelőtt 9 óráig a következő naptól számított étkezés lemondásokat tudja kezelni a program. 

Az Ön felhasználó neve a Menza Pure programban a gyerek/Ön adataihoz bejegyzett e-mail címe (amit az ügyintéző rögzített), ezt a https://pusztavam.eny.hu honlapon látható „jelszó emlékeztető” linkre történő kattintás után kell beírni. A program ez alapján generál belépési jelszót amit e-mailben megküld. A https://pusztavam.eny.hu honlapon ezzel a jelszóval tud a gyereke/Ön étkező felületére belépni.  A lemondott napokat utólag módosítani csak az étkezést megelőző nap de. 9 óráig tudja.
Ezen a felületen lehetősége nyílik online bankkártyás fizetés teljesítésére is, díjmentesen!  Akár több számlát is fizethet egy utalással.
 A használatban segítséget nyújt a letölthető „Kézikönyv szülői felület használatához”.

2022. augusztus