Közétkeztetés

TISZTELT SZÜLŐK/ÉTKEZŐK!

Az elmúlt időszakban megszaporodtak az utalásos számláknál a rossz számlaszámra illetve a közlemény nélküli utalások.

A gyorsabb ügyintézés és a kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük Önöket, hogy étkezési térítési díjat csak és kizárólag az alábbi OTP banknál vezetett számlaszámra szíveskedjenek utalni:

11736044-15362278-08800000

A közleményben minden esetben kérjük beírni az e-mailben kapott számla sorszámot: SZML- előtaggal kezdődően.

Megértésüket Köszönjük!

Pusztavám Község Önkormányzat

Étkezés lemondás minden nap 10:00-ig

étkezői felület

Iskola: 06/22/577-027, titkarsag.iskola@pusztavam.hu

Óvoda: 06/22/577-032, ovoda@pusztavam.hu

 

Kifogások és észrevételek jelzése

Önkormányzat email: etkezesinfo@pusztavam.hu

Konyha és étterem üzemeltető: szivarvanyovoda.fozokonyha@gmail.com

 

Befizetéssel és számlázással kapcsolatos Telefon

Agárdi András

+36-30-369-7540

 

Konyha Telefon

+36-22-417-159

+36-70-609-5711

 

Konyha üzemeltető e-mail

szivarvanyovoda.fozokonyha@gmail.com

Befizetéssel és számlázással kapcsolatos Cím

Pusztavám Község Önkormányzat

8066 Pusztavám, Kossuth Lajos utca 64-66

 

Almás Food 1193 Kft.

Székhelye: 8071 Magyaralmás, Fő u. 84.

Főzőkonyha: 8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 2.

 

Kedvezmények igénybevétele

 

Az étkezés igénybevételéhez az intézményvezetők részére az alábbi dokumentumokat kell bemutatni, illetve kitöltve leadni:

 • a teljes áru étkezés igénybevételéhez nyilatkozat, ha nem jogosult a gyermek kedvezményre
 • a kedvezmények igénybevételéről szóló nyilatkozatot, – 328/2011. (XII. 29.) Korm. mellékletei – mely mellett szükséges az igénybe venni kívánt kedvezménytől függően:
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat másolatának benyújtása
  • diétát igénylő tartós betegség esetén a szakorvosi vélemény másolatának benyújtása (rehabilitációs bizottság vélemény, magasabb összegű családi pótlék igazolás)
  • igazolás a nevelésbe vett gyermek illetve utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához
  • önkormányzattól igényelt étkezési támogatás (segély) megítéléséről szóló határozat benyújtása
 • az étkezési térítési díj átutalással történő befizetése esetén, nyilatkozat kitöltése szükséges, mely alapján, az átutalásos befizetéshez szükséges adatokat Pusztavám Község Önkormányzat részére elektronikusan rögzíti az ügyintéző, a nyilatkozat kitöltésével és aláírásával egyben az utalás szabályait is elfogadja a szülő.

 

Kedvezmények igénybevételéhez szükséges dokumentumok 2020/2021-es tanév

Nyilatkozat Kedvezményes étkezéshez 328/2011 korm. rendelet  ISKOLA!

Nyilatkozat teljes árú étkezéshez ISKOLA!

Nyilatkozat teljes árú étkezéshez ÓVODA !

Nyilatkozat kedvezményes étkezéshez 328/2011 korm. rendelet Óvoda !

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához (kizárólag Óvodában és bölcsödei ellátásban lehet igénybevenni)

Térítési díj kedvezmények összefoglaló

Nyilatkozat átutalásos, csekkes bankkártyás fizetéshez ISKOLA és Óvoda

Nyilatkozat Online felület regisztrációhoz Iskola és Óvoda

Adatkezelési Nyilatkozat iskola, Óvoda

 

Tájékoztató az ingyenes óvodai étkezésről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében, a bölcsődében és az óvodában az ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjed:

 1. a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekekre
 2. c) akinek a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 3. d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek
 4. e) nevelésbe vételét rendelte e| a gyámhatóság,vagy
 5. f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett,azaz nettó összegének 13o %-át.

Ez az összeg 2020. január 1-től

nettó 139.185 Ft/fő összegre emelkedett!

Kérjük, azokat a családokat, akik az új összeg miatt jogosulttá váltak a kedvezményre, hogy az Óvodában kérhető vagy a honlapunkról letölthető nyilatkozattal nyújtsák be igényüket az ingyenes étkezésre!

 

TÁJÉKOZTATÓ
az intézményi étkeztetésről Iskolásoknak és Óvodásoknak

Tisztelt Szülő!

Tájékoztatjuk, hogy gyermeke intézményi étkezési térítési díját – az Ön választása alapján – átutalással és csekken,  teljesítheti. A étkezési térítési díjat a Pusztavám Község Önkormányzat az étkezési térítési díjak megállípításáról szóló rendelete alapján a szolgáltatás igénybevételét követő hónapban kell befizetni.

Banki átutalás és csekkes fizetési móddal kapcsolatos fontosabb teendők és tudnivalók:

Jelen Tájékoztató melléklete szerinti Nyilatkozatot kitöltés után az iskolában és az Óvodában ügyintézőknek kell eljuttatni.

Amennyiben az étkezési típust módosítani kívánja azt a kérelem étkezés típus megváltoztatásához nyomtatvány kitöltésével és leadásával teheti meg, melynek leadási határideje megegyezik a fentebb meghatározott, Nyilatkozat leadási határidővel.

Az átutalásos számla minden hónap negyedik munkanapjáig kiállításra kerül (a csekkes  fizetést választók részére is átutalásos számla kerül kiállításra), mely a kiállítást követő munkanaptól átvehető. A számla elkészültéről rendszerünk egy automatikus értesítést küld az Ön, nyilatkozatában megadott e-mail címére. Az e-mailben az átutalás teljesítéséhez szükséges minden adat és azonosító megtalálható.

Az utalás beazonosítása érdekében a számla utalásakor minden esetben a számla azonosítóját a számlán megadott formátumban (az azonosító megtalálható az értesítő e-mailben is) az utalás közlemény rovatában kötelező feltüntetni, ennek hiányában az átutalás beazonosíthatatlanná válik, és az átutalt összeg visszautalásra kerül a kezdeményező bankszámla számra.

A nem a számlán szereplő összeg (kérjük, ne kerekítsenek!) utalása esetén a befizetett összegvisszautalásra  kerül a kezdeményező fél számlájára.

A számlák minden esetben teljes hónapra kerülnek kiállításra, igazodva az intézmény tanítási rendjéhez, az ettől eltérő étkezési igényeket (pl. tört hónapra történő befizetés) nem tudjuk figyelembe venni.
Az étkezési típus módosítására a diétás étkezés kivételével adott hónapon belül nincs lehetőség. A teljes hónapra megrendelt étkezés korrigálható a kívánt napok lemondásával.

Megrendelt étkezés módosítása:

Lehetőséget biztosítunk az étkezés lemondására online felületen (pusztavam.eny.hu), telefonon (iskola: 06/22/577-027, Óvoda: 06/22/577-032 kérjük a megfelelő intézményt hívja) vagy e-mail-ben iskola: titkarsag.iskola@pusztavam.hu, Óvoda: ovoda@pusztavam.hu). Lemondás visszavonására kizárólag az iskola és az óvoda ügyintézői jogosultak.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a reggel 10 óráig bejelentett módosítást a következő étkeztetési naptól tudjuk érvényesíteni, a 10 óra után beérkező jelzések esetén a módosításra 1 nappal későbbi időponttól van lehetőség.

Az étkezési térítési díjjal kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon továbbra is bizalommal  az önkormányzat ügyintézőihez.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak alapján az étkezési szolgáltatás biztosítása során természetes személyek adatkezelésére kerül sor, melyre vonatkozó adatkezelési tájékoztató elérhető az intézményben és a http://www.pusztavam.hu/weboldalon.

 

Pusztavám, 2020. Október

Tisztelettel

Pusztavám Község Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÓ

az étkeztetésről (alkalmazott)

 

Tisztelt Étkező!

Tájékoztatjuk, hogy étkezési térítési díját – az Ön választása alapján – átutalással és csekken teljesítheti. Az étkezési térítési díjat a Pusztavám Község Önkormányzat az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelete alapján a szolgáltatás igénybevételét követő hónapban kell befizetni.

Az étkezési térítési díj készpénzben történő kiegyenlítésére NINCS LEHETŐSÉG!

Banki átutalás és csekkes fizetési móddal kapcsolatos fontosabb teendők és tudnivalók:

Jelen Tájékoztató melléklete szerinti Nyilatkozatot kitöltés után az Önkormányzati ügyintézőnek kell eljuttatni.

Az átutalásos számla minden hónap negyedik munkanapjáig kiállításra kerül (csekkes fizetést választók részére is átutalásos számla kerül kiállításra), mely a kiállítást követő munkanaptól átvehető. A számla elkészültéről rendszerünk egy automatikus értesítést küld az Ön, nyilatkozatában megadott e-mail címére. Az e-mailben az átutalás teljesítéséhez szükséges minden adat és azonosító megtalálható. 

Az utalás beazonosítása érdekében a számla utalásakor minden esetben a számla azonosítóját  a számlán megadott formátumban (az azonosító megtalálható az értesítő e-mailben is) az utalás közlemény rovatában kötelező feltüntetni, ennek hiányában az átutalás beazonosíthatatlanná válik, és az átutalt összeg visszautalásra kerül a kezdeményező bankszámla számra.

A nem a számlán szereplő összeg (kérjük, ne kerekítsenek!) utalása esetén a befizetett összeg visszautalásra kerül a kezdeményező fél számlájára.

A számlák minden esetben teljes hónapra kerülnek kiállításra, az ettől eltérő étkezési igényeket (pl. tört hónapra történő befizetés) nem tudjuk figyelembe venni.
A teljes hónapra megrendelt étkezés korrigálható a kívánt napok lemondásával.

Megrendelt étkezés módosítása:

Lehetőséget biztosítunk az étkezés lemondására online felületen (pusztavam.eny.hu)
Felhívjuk a figyelmet, hogy a reggel 10 óráig bejelentett módosítást a következő étkeztetési naptól tudjuk érvényesíteni, a 10 óra után beérkező jelzések esetén a módosításra 1 nappal későbbi időponttól van lehetőség.

Az étkezési térítési díjjal kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon továbbra is bizalommal az  ügyintézőhöz .

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak alapján az étkezési szolgáltatás biztosítása során természetes személyek adatkezelésére kerül sor, melyre vonatkozó adatkezelési tájékoztató elérhető az intézményben és a http://www.pusztavam.hu/weboldalon.

 

Pusztavám, 2020. Október

Tisztelettel

Pusztavám Község Önkormányzat

Tanévkezdési tájékoztató

Pusztavám Község ebéd befizetési rendszere kizárólag Csekkes, átutalásos fizetési lehetőséggel vehető igénybe

Gyermeke közétkeztetésben történő részvételét, nyilatkozat kitöltésével tudja megkezdeni, mely dokumentumon az étkezések számát jelölheti meg, étkezésitérítési díj kedvezményt igényelhet, befizetés módjáról nyilatkozhat. Az átutalással, csekken történő befizetéshez adatok megadása  szükséges az erre a célra rendszeresített nyilatkozaton (továbbiak: „Az étkezés térítési díjának átutalással történő befizetésének lehetőségeiről.”) Iskola, Óvoda.       alkalmazott

Ha Ön otthonról szeretné intézni gyermeke étkezésének befizetését, lemondással kapcsolatos ügyeit, akkor megteheti a szülői felületünkön, melynek használatához regisztráció szükséges (további információ: A szülői felület használata címszó alatt).

A lemondásokat reggel 10:00 óráig lehet rögzíteni a következő napok étkezéseire vonatkozóan.

Kitöltött nyilatkozatát leadhatja személyesen az önkormányzatnál ügyfélfogadási időben, elküldheti e-mailen (aláírva, szkennelve).

 

 

 

Étkezési térítési díj befizetéséről általában

Az étkezés igénybevételének megkezdésekor, azaz minden tanév kezdetén, vagy évközben a tárgyhót megelőző hónap 5-éig az igénylő köteles adatokat szolgáltatni az Pusztavám Község Önkormányzat  részére a megfelelő nyilatkozatokon.  Pusztavám Község Önkormányzat által megbízott ügyintéző a gyermek törzs adatait a Govern-Soft Menza Pure programjában rögzíti.
Minden a gyermek adataiban történt változást be kell jelenteni az intézmény kijelölt ügyintézője részére!  Pusztavám Község Önkormányzat a változásokat, számlázó – létszámnyilvántartó programjába fölvezeti. Ha nem tart többet igényt a közétkezésre a szülő, akkor annak lemondását írásban is meg kell tenni az erre szolgáló nyilatkozaton, amit az Pusztavám Község Önkormányzat részére el kell juttatni.

Lemondások kezelése

Abban az esetben, ha a szülő nem igényel étkezést előre tervezett távollét miatt, akár hónap elején a befizetés alkalmával le lehet mondani az étkezést, továbbá lehetősége van lemondani étkezési igényét a tárgynapot megelőző nap 10 óráig. Betegség esetén, az adott napon 10 óráig csak a rákövetkező naptól mondható le az étkezés.
Ingyenes étkezőknek is szükséges az étkezés lemondása hiányzás esetén!
Az étkezés megrendelésétől számítva a szolgáltatás folyamatos. Az étkezés végleges lemondására, írásos formában van lehetőség, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével.

Az étkezési igény lemondásához az Iskolai: titkarsag.iskola@pusztavam.hu vagy az ovoda@pusztavam.hu  lehet üzenetet küldeni, azonban az e-mail címekre csak 10:00 óráig beérkező üzeneteket tudjuk figyelembe venni a következő napi lemondáshoz.
Lehetőség nyílik lemondásra a szülői felület használatával, melyhez a e-mail címet kell megadni a gyermek adataihoz, amit a Menza Pure programban rögzít az ügyintéző (lásd „A szülői felület használata” címszó alatt).

Étkezés lemondás Iskola

titkarsag.iskola@pusztavam.hu
+36 22 577-027

Étkezés lemondás Óvoda

ovoda@pusztavam.hu
+36 22 577-032

Az étkezés térítési díjának átutalással,online bankkártyával és csekken történő befizetésének menetéről:

Akik a nyilatkozatban foglaltak alapján banki átutalást választottak az étkezési térítési díj megfizetésére, azoknak lehetősége nyílik, csekken is fizetni (csekkes fizetést külön jelezni kell) és szükséges megadniuk az átutalással kapcsolatos adatokat.
Az étkezési térítési díjak átutalással, online bankkártyával, csekken történő kiegyenlítéséhez, a havi számláját az ügyintéző kiállítja, elektronikus úton a nyilatkozaton megadott e-mail címre küldi a rendszer, a tárgyhót követő hónap 5-ig (pl.: októberi étkezési térítési díjról november 5-ig). Az e-mailben olvasható fizetendő összeget, a megjelölt fizetési határidőig, legkésőbb  tárgyhót követő hónap 20-ig kell átutalni,online fizetni, csekken feladni Pusztavám Község Önkormányzat megadott bankszámlájára az e-mail-ben megadott feltételekkel (számla sorszám). A kiállított számla, átvehető az Óvodában és az Iskolában.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti fizetési módokat kizárólag az online felület használatával együtt tudjuk rögzíteni a rendszerben.

 

Az étkezési felület használata:

Tájékoztatjuk, hogy 2019. február 1-től módjában áll elérni a Govern Soft Menza Pure programjához tartozó étkezési felületet. Ehhez a programban megadott e-mail címét használhatja fel. A felületen étkezést mondhat le, amit adott napon délelőtt 10 óráig a következő naptól számított étkezés lemondásokat tudja kezelni a program. 

Az Ön felhasználó neve a Menza Pure programban a gyerek/Ön adataihoz bejegyzett e-mail címe (amit az ügyintéző rögzített), ezt a https://pusztavam.eny.hu honlapon látható „jelszó emlékeztető” linkre történő kattintás után kell beírni. A program ez alapján generál belépési jelszót amit e-mailben megküld. A https://pusztavam.eny.hu honlapon ezzel a jelszóval tud a gyereke/Ön étkező felületére belépni.  A lemondott napokat utólag módosítani csak az étkezést megelőző nap de. 10 óráig tudja.
Ezen a felületen lehetősége nyílik online bankkártyás fizetés teljesítésére is, díjmentesen! (Felhívjuk Figyelmüket, hogy az Online bankkártyás fizetés jelenleg nem működik!!) Akár több számlát is fizethet egy utalással.
A rendszerben jelenleg az étkezés igénylése korlátozott, csak étkezés lemondásra van lehetőség! A használatban segítséget nyújt a letölthető „Kézikönyv szülői felület használatához”.