Egyházak

Vallási élet

Pusztavám község már a középkorban is rendelkezett plébániával. Erről egy 1332-1337 között keletkezett pápai dézsmalistáról értesülhetünk.

A törökdúlás 150 éve alatt a környék teljesen elnéptelenedett területére németajkú evangélikus, és (a móri kapucinus rendház szervezésével) katolikus telepesek érkeztek. Elenyésző számban voltak jelen reformátusok is, ám ők hamar beolvadtak az evangélikus felekezetbe.

Az itt lakó reformátusok az 1946-ban kezdődő csehszlovák-magyar lakosságcsere áldozatai.

Katolikus Egyház

Szöveg helye…….

Református Egyház

Szöveg helye…….

Evangélikus Egyház

Szöveg helye…….