Tájékoztató pályázati lehetőségről mikrovállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára – Vértes-Gerecse Közösség

2019.01.9

Mikrovállalkozások számára támogatható tevékenységek (nem turisztikai tevékenységek)

1, Vállalkozói, szolgáltatói, kézműves tevékenységek kialakításának és fejlesztésének támogatása:új épület, építmény építésére, meglévő épület, építmény, épületrész felújítására, bővítési munkálataira, telephelyfejlesztésre, eszközök beszerzésére kérhető támogatás.

2, Kisüzemi, közösségi, háztáji gazdálkodás támogatása: természet-közeli, kisüzemi, közösségi háztáji gazdálkodás kialakítása, együttműködéseken alapuló kertek létesítése, ültetvénytelepítés, állattartás infrastruktúrájának kialakítása, kiskerti eszközök/gépek beszerzése. A kisléptékű feldolgozás, piacra vitel érdekében új épület építése, meglévő épület, épületrész felújítása, bővítése, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, eszközök/gépek beszerzése.

Kérhető támogatás összege: minimum 300 000,- Ft maximum 5 millió Ft.

Támogatási intenzitás: 60%

Beadási határidő: 2019. március 31.

Ötletek, példák fejlesztésekre (már nyertes pályázatok):

Autószerelő műhely számára eszközök beszerzése.

Töltőállomás kiszolgáló épületének bővítése.

Asztalosipari cég számára gépek és irodai eszközök beszerzése.

Könyveléssel foglalkozó cég számára számítástechnikai eszközök beszerzése.

Étterem bővítése, eszközbeszerzés.

Asztalosműhely energetikai fejlesztése – napelemes rendszer kiépítése.

Élelmiszerbolt fejlesztése

Kistermelői tevékenység fejlesztése, feldolgozáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzése

Őstermelői tevékenység fejlesztése, a termelést és a feldolgozást segítő eszközbeszerzéssel

 II) Turisztikai tevékenységek támogatása:

1) Turisztikai szolgáltatások kialakításának, fejlesztésének támogatása a natúrparkokban, a termék-utak és zarándokutak mentén.

A szolgáltatói tevékenységek kialakítása és fejlesztése érdekében:

– meglévő ingatlanon kisléptékű infrastuktúra fejlesztés,

– új épület, építmény kialakítása

– épület, épületrész felújítási, bővítési, korszerűsítési munkálatai,

– eszközök beszerzése támogatható

2) Közösségi célú szállások, táboroztatásra alkalmas ingatlanok és már működő falusi szálláshelyek fejlesztésének támogatása.

A szálláshely fejlesztése érdekében:

  • meglévő ingatlanon kisléptékű infrastruktúra fejlesztés (kerítés, megújuló energiahasznosító

rendszerek, biztonságtechnikai fejlesztések, parkoló kialakítása)

  • új épület kialakítása, épület, épületrész felújítási, bővítési, korszerűsítési munkálatai, eszközök beszerzése támogatható.

Falusi turizmushoz kötődő szálláshely fejlesztése esetében elvárás, hogy ez legalább 3 éve bejelentett tevékenység legyen.

Kérhető támogatás összege: minimum 300 000,- Ft maximum 5 millió Ft.

Támogatási intenzitás: 60%

Beadási határidő: 2019. március 31.

Ötletek, példák fejlesztésekre (már nyertes pályázatok):

Zarándok pihenő, interaktív kézműves műhely kialakítása

Borkóstoló épület fejlesztése

Vendégházak minőségi fejlesztése

Turistaház, táborhely fejlesztése

Vendégfogadás kiegészítő szolgáltatásainak fejlesztése

Többfunkciós turisztikai pont kialakítása

 Támogatási kérelem benyújtására jogosult:

– a 2004. évi XXXIV. törvény alapján természetes személy, vagy mikrovállalkozásnak minősül,

– vállalkozás esetén székhelye/telephelye/fióktelepe legalább 2018. november 15.-től támogatásra jogosult településen van,

– magánszemély esetén lakóhelye vagy életvitelszerű tartózkodási helye legalább 2018. november 15.-től támogatásra jogosult településen van.

A projekteket 2020.12.31-ig kell megvalósítani.

Részletesebben az Egyesület honlapján: http://www.vercse.hu/leader/

Amennyiben a vállalkozás fejlesztési témakör érdekli, kérem keresse Schamberger Dórát a 06 70/431-49-21telefonszámon.

Amennyiben a turisztikai témakör érdekli, kérem, keresse Schuszter Margitot a 06 70/431-49-18 telefonszámon.

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról

 HirdetményÉrtesítem az érintett szülőket, törvényes képviselőket, (a továbbiakban együtt: szülők), hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:2019. április 11-én (csütörtökön) 8 órától 19 óráig2019. április...

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadási időpontok

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság Fejér megyei ügyfélszolgálatához, haneme, életkora, politikai vagy más véleménye, bőrszíne vagy nemzetisége, anyanyelve, vagyoni helyzete, fogyatékossága, egészségi állapota, családi állapota, szexuális irányultsága, nemi...

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!

A Pusztavámon lakó 45-65 év közötti asszonyok, akik 2 éven belül nem vettek részt emlőszűrésen, névre szóló meghívót kapnaka szűrővizsgálatra.A vizsgálat időpontja:2019. március 14.18.19.Rendelési idő: 9-15:30 óráigA vizsgálat helye:Pusztavám,Művelődési Ház mögötti...

Felhívás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2019. március 1-től a háziorvosi rendelés a következők szerint alakul: Háziorvos neve: Dr. Szunyogh Erzsébet Rendelési ideje:Hétfő: 8:00-12:00                15:00-16:00Kedd: 8:00-12:00    Szerda: 8:00-12:00             Csütörtök:...

Kórházi látogatási tilalom Fejér megyében

A kórházban ápolt betegek védelme érdekében, 2019. január 18-tól kórházi látogatási tilalom elrendelésére hívta fel a megye valamennyi fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményét, minden osztályra kiterjedően a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya. Az...

HIRDETMÉNY

Pusztavám Község Önkormányzat értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő Pusztavám belterület 657-693 hrsz-ú kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlanait. (Pusztavám, A-telep nadrágszíjparcellák) Az ingatlanok összterülete 3,5 ha, az értékesítési ár:...

Tájékoztató pályázati lehetőségről mikrovállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára – Vértes-Gerecse Közösség

Mikrovállalkozások számára támogatható tevékenységek (nem turisztikai tevékenységek) 1, Vállalkozói, szolgáltatói, kézműves tevékenységek kialakításának és fejlesztésének támogatása:új épület, építmény építésére, meglévő épület, építmény, épületrész felújítására,...

Új támogatási forma: a gyermekek otthongondozási díja ellátást január 1-jétől vezették be

Az önmagukat ellátni képtelen gyermeküket ápolók számára biztosítandó „gyermekek otthongondozási díja” (GYOD) nevű ellátást 2019. január 1-jétől vezették be, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításával.A GYOD-ra...