Tájékoztató pályázati lehetőségről mikrovállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára – Vértes-Gerecse Közösség

2019.01.9

Mikrovállalkozások számára támogatható tevékenységek (nem turisztikai tevékenységek)

1, Vállalkozói, szolgáltatói, kézműves tevékenységek kialakításának és fejlesztésének támogatása:új épület, építmény építésére, meglévő épület, építmény, épületrész felújítására, bővítési munkálataira, telephelyfejlesztésre, eszközök beszerzésére kérhető támogatás.

2, Kisüzemi, közösségi, háztáji gazdálkodás támogatása: természet-közeli, kisüzemi, közösségi háztáji gazdálkodás kialakítása, együttműködéseken alapuló kertek létesítése, ültetvénytelepítés, állattartás infrastruktúrájának kialakítása, kiskerti eszközök/gépek beszerzése. A kisléptékű feldolgozás, piacra vitel érdekében új épület építése, meglévő épület, épületrész felújítása, bővítése, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, eszközök/gépek beszerzése.

Kérhető támogatás összege: minimum 300 000,- Ft maximum 5 millió Ft.

Támogatási intenzitás: 60%

Beadási határidő: 2019. március 31.

Ötletek, példák fejlesztésekre (már nyertes pályázatok):

Autószerelő műhely számára eszközök beszerzése.

Töltőállomás kiszolgáló épületének bővítése.

Asztalosipari cég számára gépek és irodai eszközök beszerzése.

Könyveléssel foglalkozó cég számára számítástechnikai eszközök beszerzése.

Étterem bővítése, eszközbeszerzés.

Asztalosműhely energetikai fejlesztése – napelemes rendszer kiépítése.

Élelmiszerbolt fejlesztése

Kistermelői tevékenység fejlesztése, feldolgozáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzése

Őstermelői tevékenység fejlesztése, a termelést és a feldolgozást segítő eszközbeszerzéssel

 II) Turisztikai tevékenységek támogatása:

1) Turisztikai szolgáltatások kialakításának, fejlesztésének támogatása a natúrparkokban, a termék-utak és zarándokutak mentén.

A szolgáltatói tevékenységek kialakítása és fejlesztése érdekében:

– meglévő ingatlanon kisléptékű infrastuktúra fejlesztés,

– új épület, építmény kialakítása

– épület, épületrész felújítási, bővítési, korszerűsítési munkálatai,

– eszközök beszerzése támogatható

2) Közösségi célú szállások, táboroztatásra alkalmas ingatlanok és már működő falusi szálláshelyek fejlesztésének támogatása.

A szálláshely fejlesztése érdekében:

  • meglévő ingatlanon kisléptékű infrastruktúra fejlesztés (kerítés, megújuló energiahasznosító

rendszerek, biztonságtechnikai fejlesztések, parkoló kialakítása)

  • új épület kialakítása, épület, épületrész felújítási, bővítési, korszerűsítési munkálatai, eszközök beszerzése támogatható.

Falusi turizmushoz kötődő szálláshely fejlesztése esetében elvárás, hogy ez legalább 3 éve bejelentett tevékenység legyen.

Kérhető támogatás összege: minimum 300 000,- Ft maximum 5 millió Ft.

Támogatási intenzitás: 60%

Beadási határidő: 2019. március 31.

Ötletek, példák fejlesztésekre (már nyertes pályázatok):

Zarándok pihenő, interaktív kézműves műhely kialakítása

Borkóstoló épület fejlesztése

Vendégházak minőségi fejlesztése

Turistaház, táborhely fejlesztése

Vendégfogadás kiegészítő szolgáltatásainak fejlesztése

Többfunkciós turisztikai pont kialakítása

 Támogatási kérelem benyújtására jogosult:

– a 2004. évi XXXIV. törvény alapján természetes személy, vagy mikrovállalkozásnak minősül,

– vállalkozás esetén székhelye/telephelye/fióktelepe legalább 2018. november 15.-től támogatásra jogosult településen van,

– magánszemély esetén lakóhelye vagy életvitelszerű tartózkodási helye legalább 2018. november 15.-től támogatásra jogosult településen van.

A projekteket 2020.12.31-ig kell megvalósítani.

Részletesebben az Egyesület honlapján: http://www.vercse.hu/leader/

Amennyiben a vállalkozás fejlesztési témakör érdekli, kérem keresse Schamberger Dórát a 06 70/431-49-21telefonszámon.

Amennyiben a turisztikai témakör érdekli, kérem, keresse Schuszter Margitot a 06 70/431-49-18 telefonszámon.

Kórházi látogatási tilalom Fejér megyében

A kórházban ápolt betegek védelme érdekében, 2019. január 18-tól kórházi látogatási tilalom elrendelésére hívta fel a megye valamennyi fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményét, minden osztályra kiterjedően a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya. Az...

HIRDETMÉNY

Pusztavám Község Önkormányzat értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő Pusztavám belterület 657-693 hrsz-ú kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlanait. (Pusztavám, A-telep nadrágszíjparcellák) Az ingatlanok összterülete 3,5 ha, az értékesítési ár:...

Tájékoztató pályázati lehetőségről mikrovállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára – Vértes-Gerecse Közösség

Mikrovállalkozások számára támogatható tevékenységek (nem turisztikai tevékenységek) 1, Vállalkozói, szolgáltatói, kézműves tevékenységek kialakításának és fejlesztésének támogatása:új épület, építmény építésére, meglévő épület, építmény, épületrész felújítására,...

Új támogatási forma: a gyermekek otthongondozási díja ellátást január 1-jétől vezették be

Az önmagukat ellátni képtelen gyermeküket ápolók számára biztosítandó „gyermekek otthongondozási díja” (GYOD) nevű ellátást 2019. január 1-jétől vezették be, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításával.A GYOD-ra...