Koronavírus tájékoztató

2021.03.8

Tisztelt Pusztavámiak!

A 104/2021.(III.5.) kormányrendelet 2.§  értelmében

 • (1) Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

 • (2) A települések belterületén, az utcán és a közterületen – az e rendelet szerinti kivétellel – mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez

                   a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint
                   b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az                                        autizmus spektrumzavarral élő személy.

Tisztelt Pusztavámi Lakosok!

A járványhelyzetben 2021. Március 8. napjával számos új szabályozás lépett életbe, melyet részletesen itt olvashatnak:

 • A legfontosabbak:

  – Közterületen kötelező a maszk és a 1,5 m távolságtartás kivéve sportolás közben. Két kivételt fogalmaz meg a rendelet: a hat évnél fiatalabb gyerekek, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmussal élők
  – Reggel 5 és este 8 óra között az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható
  A sportlétesítményeket csak a versenyengedéllyel rendelkezők használhatják edzés és mérkőzés számára, ahogy november óta eddig is
  Az üzletek egy része bezár, az alábbiak kivételével:
  -a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzlet,
  -a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzlet,
  -a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzlet (különösen a műszaki cikket, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletek), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzlet
  -az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzlet,
  -a mezőgazdasági üzletek, ideértve a műtrágyát értékesítő üzlet és a vágóhid
  -a piac, a helyi termelői piac,
  -a kertészeti áruda, a faiskola
  -a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az állatgyógyszertár;
  -a benzinkút és
  -a nemzeti dohányboltok és újságos
  Az alábbi szolgáltatásokat lehet igénybe venni:
  -pénzügyi szolgáltatások (bankok)
  -közlekedési szolgáltatás (taxi, tömegközlekedés)
  -magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést
  -szociális szolgáltatás (ápolás, hajléktalanszálló, falugondnok)
  -postai és csomagküldő szolgáltatás
  -a totózó és lottózó szolgáltatás
  -a járműszervizek, a mezőgazdasági és iparigép-szervizek, a —háztartásigép-szervizek (pl: autó-, bicikliszerviz, bojlerjavító), az -épületgépészeti szolgáltatás
  -az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás
  -a temetkezési szolgáltatás
  -az állatorvos
  -az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás
  -az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás
  -a közétkeztetési szolgáltatás
  -az állattenyésztési szolgáltatás
  -az ügyvédi szolgáltatás
  -a biztonsági szolgáltatás
  -az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás
  -a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás
  -a mosási és tisztítási szolgáltatás
  A vendéglátó üzletben való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett.
  Fentiek március 22-ig vannak érvényben.
  Az oktatási intézmények digitális munkarendben működnek, az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben,ügyelet lehet igényelni.
  A köznevelési intézményekre vonatkozó rendelkezéseket április 7-ig kell alkalmazni.

Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2021.” központi munkaerőpiaci program indításáról

Elsősorban Közterületi munkára várjuk a jelentkezéseket. érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban lehet ügyfél fogadási időben.Jelentkezési határidő: 2021.06.04.Folytatás a képre kattintva

Bejelentés vendéglátó üzlettípusról

A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 2021.01.01-én hatályba lépett módosított 31. §-a alapján a vendéglátó üzleteket üzemeltető kereskedők a vendéglátó üzlettípusát 2021. március 31-ig kötelesek bejelenteni a jegyzőnek.Az üzlettípusokat is tartalmazó bejelentési...

ÓVODAI-BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 2021/2022.

SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÓVODAI FELVÉTELREFELVÉTELI KÉRELEM BÖLCSŐDEI ELLÁTÁSRA

Koronavírus tájékoztató

Tisztelt Pusztavámiak!A 104/2021.(III.5.) kormányrendelet 2.§  értelmében(1) Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a...