Adventi köszönet

2020.11.29

Kedves Pusztavámiak!

 

Nehéz napok és hetek vannak mögöttünk, viszont újra itt van az az időszak, amit kicsik és nagyok, fiatalok és idősebbek egyaránt várnak. Megkezdődik az ádvent, kigyúlnak a fények. Ezúton szeretném mindannyiunk nevében megköszönni, azoknak, akik segítették felajánlásaikkal és közreműködésükkel, hogy ünnepi díszbe öltözzön településünk központja.

Íme a névsor:

  • Benczik Ferencné                                                                                   karácsonyfa felajánlás
  • Leitner Ferenc és Leitner Ferencné                                                        karácsonyfa felajánlás
  • Förhétz Károly                                                                                        szállítás
  • Unger János és a Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt. munkatársai            díszítés
  • Garas Dezső                                                                                          díszítés szerelés
  • Pusztavámi Kálmán és Pusztavámi Kálmánné                                      díszítés, szervezés
  • Ungerné Grósz Angéla                                                                               díszítés
  • Somlainé Szlávik Éva                                                                                 díszítés
  • Szili Bernadett és munkatársai                                                               díszítés, szervezés
  • Hadusfalvy István és munkatársai                                                          díszítés, szervezés

Településünk minden lakosának csendes, nyugodt készülődést kívánok az ünnepekre!

Tisztelettel:  Csordás Mihály

                                                                                                                         polgármester

Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2021.” központi munkaerőpiaci program indításáról

Elsősorban Közterületi munkára várjuk a jelentkezéseket. érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban lehet ügyfél fogadási időben.Jelentkezési határidő: 2021.06.04.Folytatás a képre kattintva

Bejelentés vendéglátó üzlettípusról

A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 2021.01.01-én hatályba lépett módosított 31. §-a alapján a vendéglátó üzleteket üzemeltető kereskedők a vendéglátó üzlettípusát 2021. március 31-ig kötelesek bejelenteni a jegyzőnek.Az üzlettípusokat is tartalmazó bejelentési...

ÓVODAI-BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 2021/2022.

SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÓVODAI FELVÉTELREFELVÉTELI KÉRELEM BÖLCSŐDEI ELLÁTÁSRA

Koronavírus tájékoztató

Tisztelt Pusztavámiak!A 104/2021.(III.5.) kormányrendelet 2.§  értelmében(1) Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a...